5 NGÀY VÀNG THÁNG 5 - Ưu đãi đặc biệt khi mua vé máy bay của Vietnam airlines

5 NGÀY VÀNG THÁNG 5 - Ưu đãi đặc biệt khi mua vé máy bay của Vietnam airlines

Ưu đãi đặc biệt khi mua vé trên bay468.com, đặt ngay để có giá  quốc tế chỉ 19 usd. Với loại vé máy bay siêu tiết kiệm chỉ có thể tìm được tại Bay468.com. Hãy vào web để xem giá ngay nhé các bạn. Dưới đây là bảng giá của hãng Vietnam airlines

Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn bay Loại vé Đặt vé
Chiều đi Chiều về
Kuala Lumpur Hà Nội 18 MYR 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Kuala Lumpur TP. Hồ Chí Minh 58 MYR 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Singapore Hà Nội 80 SGD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Singapore TP. Hồ Chí Minh 20 SGD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bangkok Hà Nội 800 THB

26/05-10/06

18/08-28/08

03/09-31/12

26/05-10/06
18/08-28/08

03/09-31/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Bangkok TP. Hồ Chí Minh 800 THB 26/05-10/06
18/08-28/08
26/05-10/06
18/08-28/08
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Jakarta TP.Hồ Chí Minh 129 USD

26/05-21/07
31/07-31/12

26/05-26/07
05/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Vientiane Hà Nội 100 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Vientiane TP.Hồ Chí Minh 100 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap Hà Nội 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap TP.Hồ Chí Minh 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Siem Reap Đà Nẵng 59 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phnom Penh Hà Nội 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Phnom Penh TP.Hồ Chí Minh 60 USD 26/05-31/12 26/05-31/12 Siêu tiết kiệm Đặt vé
Tokyo Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Osaka Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Nagoya Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Fukoka Hà Nội 15.000 JPY 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh 26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
26/05-20/07
24/09-20/10
04/12-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Hà Nội 310.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul TP.Hồ Chí Minh 310.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Seoul Đà Nẵng 310.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Busan Hà Nội 350.000 KRW 26/05-02/06
13/06-14/07
26/05-02/06
13/06-14/07
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Moscow Hà Nội 250 EUR 26/05-20/06
11/08-30/09
26/05-16/07
08/09-15/10
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Moscow TP.Hồ Chí Minh 250 EUR 26/05-20/06
11/08-30/09
26/05-16/07
08/09-15/10
Siêu tiết kiệm Đặt vé
London Hà Nội 149 GBP 26/05-22/06
13/08-17/12
26/05-27/07
11/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
London TP.Hồ Chí Minh 149 GBP 26/05-22/06
13/08-17/12
26/05-27/07
11/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Bangkok 19 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Kuala Lumpur 49 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Singapore 49 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Seoul 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Busan 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Tokyo 349 USD 26/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
26/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Osaka 349 USD 26/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
26/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Fukoka 349 USD 26/05-14/08
20/08-31/12
26/05-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Nagoya 349 USD 26/05-14/08
20/08-31/12
26/05-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội Moscow 299 USD 26/05-16/07
08/09-15/10
26/05-20/06
11/08-30/09
Siêu tiết kiệm Đặt vé
Hà Nội London 299 USD 26/05-27/07
11/09-31/12
26/05-22/06
13/08-17/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Bangkok 19 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 29 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Singapore 29 USD 26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
26/05-10/06
18/08-28/08
03/09-30/11
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Jakarta 29 USD 26/05-26/07
05/08-24/12
26/05-21/07
01/08-19/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 349 USD 26/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
26/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Osaka 349 USD 26/05-14/08
20/08-06/09
01/10-31/12
26/05-07/08
16/08-06/09
01/10-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Fukoka 349 USD 26/05-14/08
20/08-31/12
26/05-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 349 USD 26/05-14/08
20/08-31/12
26/05-07/08
16/08-31/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Moscow 299 USD 26/05-16/07
08/09-15/10
26/05-20/06
11/08-30/09
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh London 299 USD 26/05-27/07
11/09-31/12
26/05-20/06
13/08-17/12
Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Seoul 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
TP.Hồ Chí Minh Busan 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Đà Nẵng Seoul 349 USD 26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

26/05-02/06

13/06-14/07

14/09-14/12

Siêu tiết kiệm Đặt vé
Các giá khác
Lưu ý:

- Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

Bay468.com là hệ thống kết nối của hơn 300 hãng hàng không trong nước và quốc tế. Hệ thống là giải pháp giúp cho cho khách hàng đặt vé tự động và so sánh giá của hơn 300 hãng hàng không quốc tế và 3 hãng hàng không nội địa. Bạn sẽ tìm được tất cả các loại vé từ siêu tiết kiệm đến hạng thương gia của các hãng, giá chính xác tại thời điểm bạn đặt. Bay468 đảm bảo giá của bạn là giá tốt nhất rẻ nhất mà tất cả các đại lý khác(kể cả các website tìm vé trực tuyến) cũng không có được.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Vé máy bay nội địa

Vé máy bay quốc tế